Саҳифа манзили: 

Танланган матн: 

Xabar

O‘zbekiston Respublikasi qonunlari

error

21-02-2022

ISHLAB CHIQARISHDAGI BAXTSIZ HODISALAR VA KASB KASALLIKLARIDAN MAJBURIY DAVLAT IJTIMOIY SUG‘URTASI TO‘G‘RISIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2008-yil 26-iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2008-yil 28-avgustda ma’qullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG‘URTA QILISH TO‘G‘RISIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2008-yil 11-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2009-yil 27-martda ma’qullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

“MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO‘G‘RISIDA”GI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNIGA O‘ZGARTISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 10-martda qabul qilingan Senat tomonidan 2016-yil 25-avgustda ma’qullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

“JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING MUROJAATLARI TO‘G‘RISIDA”GI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNIGA O‘ZGARTISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2017-yil 15-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2017-yil 24-avgustda ma’qullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

“XUSUSIY BANDLIK AGENTLIKLARI TO‘G‘RISIDA”GI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNIGA O‘ZGARTISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 22-iyulda qabul qilingan Cenat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma’qullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING AYRIM QONUN HUJJATLARIGA O‘ZGARTISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH TO‘G‘RISIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2019-yil 24-avgustda ma’qullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING 1930-YILDAGI MAJBURIY MEHNAT TO‘G‘RISIDAGI 29-SONLI KONVENSIYASIGA BAYONNOMANI (JENEVA, 2014-YIL 11-IYUN) RATIFIKATSIYA KILISH HAQIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 13-iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2019-yil 21-iyunda ma’qullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

XАLQАRO MEHNАT TАShKILOTINING XАLQАRO MEHNАT NORMАLАRI QOʼLLАNILIShIGА KOʼMАKLАShISh UChUN UCh TOMONLАMА MАSLАHАTLАShUVLАR TOʼGʼRISIDАGI 144-SONLI KONVENTsIYaSINI (JENEVА, 1976 YIL 21 IYuNЬ) RАTIFIKАTsIYa QILISh HАQIDА Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 5 fevralda qabul qilingan Senat tomonidan 2019 yil 28 fevralda maʼqullangan

Batafsil

error
error

21-02-2022

BOLALAR MEHNATINING OG‘IR SHAKLLARINI TAQIQLASH VA YO‘Q QILISHGA DOIR SHOSHILINCH CHORALAR TO‘G‘RISIDAGI 182-SON-KONVENSIYA

Batafsil

error